Meracie transformátory prúdu


Spolu s inteligentnými elektromermi, prípadne aj samostatne, ponúkame dodávku MERACÍCH TRANSFORMÁTOROV PRÚDU rôznych vyhotovení. Tieto produkty ponúkame  podľa požiadavky zákazníka buď s úradným overením v akreditovanom laboratóriu, resp. bez úradného overenia.

Meracie transformátory prúdu sú primárne určené na meranie spotreby elektrickej energie v spojení  s nepriamymi , resp. polopriamymi elektromermi (pri jednofázových prúdoch v rozsahu 50 až 1500 A,230V). Okrem toho ich využitie je všade tam, kde sú potrebné prevody veľkých prúdov na nižšie, ktoré sa dajú merať priamo, alebo sa dajú ďalej využívať pre reguláciu, riadenie a kompenzáciu.

 

                       

 

Závitové

Násuvné  (s otvorom na zbernicu - lištu)

Pozn.: Podľa požiadaky, vieme dodať aj meracie transformátory v TP 0,5; 0,2; 0,2s resp. výkonom 5VA; 15VA  

Máte záujem, alebo chcete zistiť viac?

Neváhajte a kontaktujte TRANSTECH