Riešenia pre distribučné spoločnosti


PONÚKAME MOŽNOSTI AKO UŠETRIŤ ČAS A PENIAZE POMOCOU SMART SYSTÉMU S AUTOMATICKÝM ODOSIELANÍM ÚDAJOV DO OKTE

Merací systém ADDAX umožňuje pomocou inteligentných elektromerov automatický diaľkový prenos nameraných údajov elektrickej energie priamo do dátovej centrály prostredníctvom komunikácie cez GPRS (operátori Orange, Slovak Telecom, O2) resp. PLC (cez sieť NN 230V) modem.
Už nebudete musieť realizovať nepohodlné ručné odpočty elektromerov a ich zdĺhavé prepisovanie do tabuliek. Inteligentný merací systém to urobí za Vás.

Súčasťou dodávky systému sú:

  • Komplexný návrh konečného riešenia
  • Dodávka SMART jednofázových a viacfázových elektromerov ADDAX s typovým certifikátom SMU
  • Dodávka a inštalácia dátovej centrály a SW pre realizáciu automatických odpočtov a exportov do OKTE s možnosťou výberu z niekoľkých variant:

o Denný export dát na Email a OneDrive
o Webový prístup k dátam a automatizovaný export do OKTE
o Webový prístup k dátam, automatizovaný export do OKTE a parametrizácia elektromerov cez SIMS Klient
o Webový prístup k dátam, automatizovaný export do OKTE a parametrizácia elektromerov cez SIMS Klient a SIMS Server

Spoločnosť TRANSTECH, a. s., je spoločnosťou zameranou na energetiku a telematiku, ktorá poskytuje spoluprácu pri zavádzaní, riadení a koordinácií činností v oblasti SMART IMS. Je dodávateľom SMART elektromerov a SMART systémových riešení určených pre diaľkovú správu energií prostredníctvom GPRS alebo PLC prenosov (po existujúcom vedení 230/400V).

Spoločnosť zastupuje na Slovensku spoločnosť ADD GRUP s.r.l., popredného svetového výrobcu SMART elektromerov a SMART systémov. V spolupráci s ADD GRUP a svojimi partnermi sa zaoberá vývojom, implementáciou a technickou podporou IMS založených na dátovej komunikácii GPRS a PLC, resp. ich kombinácii. Počas tohto obdobia bolo úspešne implementovaných cca. 4,5 milióna meracích prvkov IMS v rôznych krajinách sveta.

Schéma SMART IMS - GPRS komunikácia

 

Schéma SMART IMS - PLC komunikácia

Máte záujem, alebo chcete zistiť viac?

Neváhajte a kontaktujte TRANSTECH