SMART IMS elektromery


Inteligentné elektromery poskytujú možnosť automatického diaľkového prenosu nameraných údajov elektrickej energie priamo do dátovej centrály prostredníctvom komunikácie cez GPRS (operátori Orange, Slovak Telecom, O2). resp. prostredníctvom PLC (cez sieť NN 230V) prenášajú údaje do routra/dátového koncentrátora, ktorý ich následne posúva do dátovej centrály.