NP71E.1-x-x


Multifunkčné, viactarifné, jednofázové elektronické elektromery vyvinuté pre použitie v AMI/AMR systémoch

 

 

 

 • Montáž na DIN lištu (voliteľné)
 • PLC komunikačný kanál (voliteľné)
 • Snímač otvorenia krytu svorkovnice
 • Základné a extra relé
 • Štandardný dátový model, otvorené protokoly
 • Stupeň krytia
 • Profil zaťaženia
 • Zabudované hodiny reálneho času (RTC)
 • Meranie napätia a prúdu
 • Činná energia (odber/dodávka) Jalová energia (4 kvadranty) Zdanlivá energia (voliteľné)
 • Viactarifné meranie
 • Zápis udalostí
 • Meranie rozdielového prúdu
 • Záložný zdroj napájania
 • Optický port
 • Snímač otvorenia krytu svorkovnice
 • Snímač vonkajších magnetických polí
 • Rozhrania na prídavnú komunikáciu (voliteľné)
 • Plombovateľné resetovacie tlačidlo (voliteľné)

 

 

Popis funkcií

Podpora DLMS/COSEM

 • Štandardný dátový model
 • Štandardné komunikačné protokoly
 • Interoperabilita

Udalosti a alarmové hlásenie

 • Aktuálny stav meracích bodov, parametrov a alarmových udalostí. Časové pečiatky.
 • Spracovanie udalostí zahŕňa: registráciu v špeciálnom registri, zaslanie správy a zobrazenie udalosti na displeji, v zvláštnych prípadoch vypnutie napájania.
 • Až 8 typov správ o udalostiac

Prenos údajov

 • Prenos dát na vyžiadanie, alebo podľa plánu
 • Typy požiadaviek:
  • Požiadavky z koncentrátora (cez komunikačný kanál)
  • Požiadavky z ručnej jednotky HHU (cez optický port)

Zabudované hodiny reálneho času

 • Hodiny reálneho času (RTC)
 • Presnosť RTC 0,5 s. (IEC 62052-21)
 • Externá synchronizácia
 • Spiaci mód, batéria
 • Automatické prepínanie letného a zimného času

Riadenie spotreby

 • Zabudované základné relé (80 A)
 • Ovládanie relé:
  • diaľkovo (SW príkazom)
  • elektromerom (v závislosti na stave) - ručné (stlačení tlačidla)
 • Zobrazenie stavu relé na displeji

PLC komunikacia(PLC)*

 • Zabudovaný S-FSK/OFDM a FSK PLC modem
 • PLC modulácia smerom hore:
  • S-FSK, IEC 61334-5-1 podľa IEC 61334-5-1, CENELEC A Band
  • OFDM, podľa PRIME, CENELEC A Band
 • PLC modulácia smerom dole:
  • FSK-132, podľa KNX noriem, Frekvenčný rozsah - 132 kHz
 • Vlastnosti PLC:
  • Spĺňanie noriem EMC
  • Automatická detekcia zariadenia v sieti
  • Funkcia opakovača (až 7 úrovní)

Meranie veličín

 • Činná energia, trieda presnosti B (1.0), odber a dodávka
 • Jalová energia, trieda presnosti 2.0, 4 kvadranty
 • Zdanlivá energia*
 • Výkon, meranie maximálneho výkonu ( intervaly: 15’, 30’, 60’, deň, mesiac)
 • Napätie, okamžitá hodnota, RMS
 • Prúd vo fáze, nulovom vodiči, rozdielový prúd medzi fázou a nulovým vodičom

Riadenie výkonového zaťaženia*

 • Možnosť zabudovať až 2 prídavné relé (2 a 5 A) na riadenie externých silových stýkačov.
 • Ovládanie prídavných relé:
  • diaľkovo (SW príkazom)
  • elektromerom (pomocou spínacej tabuľky)

Rozhrania na prídavnú komunikáciu*

 • Zabudované rozhranie na komunikáciu s inými zariadeniami (HAN):
  • FSK-132 PLC
  • USB
  • Drôtový/bezdrôtový M-Bus
 • Komunikačný modul pod krytom svorkovnice pripojený cez CM-Bus výstup. Napr.: 2G/3G modul pre komunikáciu s dátovou centrálou

Spôsob odpočtu

 • Aktuálne odpočty
 • Periodické odpočty (denné, mesačné)
 • Odpočty v intervaloch (5’, 10’, 15’, 30’, 60')
 • Časová pečiatka

Riadne kvality energie

 • Indexy kvality:
  • priemerné napätie
  • poklesy a prekmity napätia
  • výpadky
  • frekvencia siete
 • Archivácia a správy a počtu udalostí o prekročení limitov indexov kvality
 • Diaľkové a lokálne nastavenie limitných hodnôt meraných veličín

Predplatný mód*

 • Token input cez PL alebo cez jednotku zákazníckeho rozhrania (CIU)

Optický port

 • IEC 62056-21
 • Rýchlosť prenosu dát 9600 bps
 • Možnosť lokálnej výmeny dát a parametrizácie

Ukladanie dát

 • Energeticky nezávislá pamäť
 • Kapacita závisí od počtu a typu odpočítavaných údajov
 • Príklad:
  • 15 minútové dáta: 1 parameter, 12.920 záznamov, približne 134 dní; 8 parametrov, každý 3.268 záznamov, približne 34 dní;
  • Hodinové dáta: 1 parameter, 1.020 záznamov, približne 42 dní; 8 parametrov, každý 258 záznamov, približne 10 dní

Monitoring

 • Možnosť nastavenia limitných hodnôt:
  • činný/jalový výkon
  • prúd/napätie
  • napätie batérie
  • teplota
  • rozdielový prúd
  • frekvencia
  • cos φ, atď.
 • Nastaviteľné možnosti reakcií po prekročení limitných hodnôt
 • Možnosť odpojenia spotrebiteľa pri prekročení limitných hodnôt
 • Registrácia a archivácia udalostí

Viactarifné meranie

 • Až 6 tarifných registrov
 • Až 24 prepnutí denne
 • Ukazovateľ tarifu je zobrazený na displeji a je indikovaný aj v externom systéme
 • Lokálna aj diaľková zmena tarifných plánov

Parametrizácia elektromera

 • Diaľková (cez komunikačný kanál) alebo lokálna (cez optický port)
 • Priradenie prístupových práv z dátovej centrály
 • Registrácia udalostí

Ochrana pred nedovolenými zásahmi

 • Nepretržitý monitoring, včítane režimu spánku
 • Kontrola neoprávnených zásahov:
  • otvorenie veka a krytu svorkovnice
  • neprípustný rozdielový prúd
  • reverzné zapojenie elektromery
  • silné vonkajšie magnetické polia (nad 200T
 • Ochranné plomby

Kalendár

 • Až 12 období za rok*
 • Až 7 denných profilov týždenne
 • Až 30 špeciálnych dní v roku

Aktualizácia softvéru

 • Diaľková a lokálna

Autokontrola

 • Vstavaný test na samokontrolu
 • Archivácia výsledkov autokontroly
 • Rýchla reakcia pri závažných poruchách

Prúdove svorky

 • Univerzálne upínanie: D = 8.5 mm

Bezpečnosť údajov

 • Šifrované komunikácia*
 • Prístupy k dátam podľa prístupových práv
 • Registrácia udalostí
 • Ochrana firmvéru

Displej

 • LCD, 8 číslic, nastaviteľné desatinné miesto
 • Špeciálne symboly, identifikačné údaje podľa IEC 62056-61 (OBIS)
 • Zobrazenie meraných údajov a špecifických správ
 • Dynamická zmena zobrazenia (rolovanie).
 • Autotestovanie displeja
 • Podsvietenie
 • Režim spánku

Rezervný zdroj napájania

 • Záložná batéria pre napájanie v režime spánku (životnosť až 20 rokov)

Testovacie výstupy

 • Výstupy: LED, optický port
 • Kontrolované parametre: činná energia, jalová energia

Podpora meradiel iných výrobcov

 • Získavanie dát (1 hodina/24 hodín)
 • Kontrola stavu (jedenkrát za hodinu)
 • Riadenie udalostí
 • Ovládanie zariadení

Konštrukcia puzdra

 • Nehorľavý polykarbonát
 • Stupeň krytia IP 54

Montáž

 • Uchytenie v 3 bodoch alebo na DIN lište (35 mm)

Ostatné možnosti*

 • Detekcia magnetických polí: reed kontakt alebo Hallová sonda
 • Detekcia neoprávnených odberov:
  • dva meracie kanály – shunt vo fázovom a prúdový transformátor (CT) v nulovom vodiči
  • shunt vo fázovom a rozdielový senzor (cievka) v nulovom vodiči
  • shunt vo fázovom a základné relé v nulovom vodiči

* Voliteľné v závislosti od modelu


TECHNICKÉ ÚDAJE

 

 

Späť