SMART IMS elektromery


NP73E.2-x-x

Multifunkčné, viactarifné, trojfázové elektronické elektromery vyvinuté pre použitie v AMI/AMR systémoch

NP73E.3-x-x

Multifunkčné, viactarifné, trojfázové statické elektromery zapojené cez transformátor vyvinuté pre použitie v AMI/AMR systémoch