RTR7E.LG


Router / dátový koncentrátor na PLC A 2G komunikaciu RTR7E.LG

 

 

 

 • Automatická detekcia, evidencia a podpora koncových zariadení v sieti
 • Plná obojsmerná komunikácia
 • Vstavaný NN PLC modem
 • 2 LV prípojky (voliteľné)
 • Vstavaný 2G modem
 • Ethernetový komunikačný kanál
 • USB rozhranie
 • Aktualizácia softvéru
 • Podpora DHCP (klient -server)
 • Zabudované hodiny reálneho času (RTC)
 • Plánovaný zber údajov
 • Bezpečný prenos dát
 • Ukladanie dát do energeticky nezávislej pamäte
 • Stupeň krytia
 • Optický port
 • Záložný zdroj napájania
 • Možnosť pripojenia na externý neprerušiteľný zdroj napájania

 

 

 

Popis funkcií

Podpora sieťových zariadení

 • Automatická detekcia, evidencia a podpora sieťových zariadení
 • Automatická detekcia, evidencia a podpora sieťových zariadení

Hodiny reálneho času

 • Network Time Protocol (NTP) na synchronizáciu hodín
 • Záložný zdroj napájania
 • Vstavané hodiny a kalendár poskytujú časovú pečiatku pre dáta a udalosti 

Režimy adresácie

 • Unicast mód na zasielanie a prijímanie dát do/z jednotlivých podriadených zariadení
 • Broadcast mód na hromadné zasielanie dát podriadeným zariadeniam

Indikátory LED

 • INDIKÁTORY LED sú závislé od pracovného režimu a stavu jednotlivých funkčných zložiek RTR/DK

Zber dát

 • Na vyžiadanie
 • Podľa vopred nastaveného plánu*
 • Ak došlo k udalosti*

Optický port

 • Záložný kanál na lokálnu výmenu dát a konfiguráciu
 • Spĺňa požiadavky noriem IEC 6205621
 • Rýchlosť prenosu dát je 9600 bps

Registrácia udalostí

 • Časová pečiatka
 • Inštalácia /odinštalácia podriadených zariadení
 • Prezeranie histórie
 • História aktualizácií firmvéru*
 • Možnosť dodávky DC logs*

Konfigurácia

 • Lokálna (cez optický port alebo USB rozhranie)
 • Diaľková (cez PLC, 2G kanál alebo Ethernet)
 • Podpora DHCP (klient -server) pre automatickú konfiguráciu*
 • Konfigurácia cez WEB rozhranie*
 • Zap. / vyp. aplikácie koncentrátora*

Komunikácia

 • NN PLC, 2G, Ethernet, USB
 • ADDAX FSK vlastný protokol*
 • S-FSK podľa noriem IEC 61334-5-1*
 • OFDM PRIME*
 • 2G (GSM/GPRS)
 • 10/100 BASE-T Ethernet IEEE 802.3
 • USB 2.0
 • Podpora VPN-tunela (IPSec protokol)

Software update

 • Aktualizácia cez 2G kanála alebo cez Ethernet

Kontrola a monitoring

 • Lokálne zariadenia cez Ethernet
 • Kontrola prítomnosti NN fázy v sieti
 • Podpora dvoch oddelených NN zberníc**
 • Podpora SNMP*

Konštrukcia puzdra

 • Nehorľavý polykarbonát triedy V2
  (UL94 normy)
 • Priehľadné veko RTR/DK
  (materiál triedy V2)
 • Stupeň krytia IP 54

Pamäť

 • Energeticky nezávislá pamäť na archiváciu dát (NAND Flash 256 MB)
 • Dlhodobé uloženie dát pre dátový koncentrátor
 • Ukladanie dát do vyrovnávacej pamäte počas prenosu

Montáž

 • Upevnenie vo vertikálnej polohe v troch bodoch

Ochranné plomby

 • Plomba výrobcu na veku RTR/DK
 • Ochranná plomba na kryte komunikačného rozhrania
 • Ochranná plomba miesta uloženia SIM karty

Dostupný SW a príslušenstvo

 • SW na lokálnu a vzdialenú konfiguráciu pomocou PC
 • SW na DCU logging
 • IR optická sonda

Záložný zdroj napájania

 • Superkapacitor zabezpečuje:
  - 15 dní chodu RTC pri výpadkoch napájania
  - Vypnutie celého systému do 10 s v prípade výpadku napájania
 • Možnosť napojenia na nepretržitý zdroj napájania (UPS)

 

* voliteľné, v závislosti od verzie firmvéru
** voliteľné, v závislosti od modelu RTR/DK

TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDAJE NA OBJEDNÁVKU

Späť