NP73E.3-x-x


Multifunkčné, viactarifné, trojfázové statické elektromery zapojené cez transformátor vyvinuté pre použitie v AMI/AMR systémoch

 

 

 • Činná energia (odber/dodávka)
 • Jalová energia (4 kvadranty)
 • Zdanlivá energia (voliteľné)
 • Meranie napätia a prúdu
 • Viactarifné meranie
 • Zabudované hodiny reálneho
  času (RTC)
 • Zápis udalostí
 • Profil zaťaženia
 • Meranie rozdielového prúdu
 • Stupeň krytia
 • Záložný zdroj napájania
 • Štandardný dátový model,
  otvorené protokoly
 • Optický port
 • Základné a extra relé
 • Snímač otvorenia veka
 • Snímač otvorenia krytu
  svorkovnice
 • Snímač vonkajších magnetických
  polí
 • PLC komunikačný kanál
  (voliteľné)
 • Rozhrania na prídavnú
  komunikáciu (voliteľné)
 • Montáž na DIN lištu (voliteľné)
 • Plombovateľné resetovacie
  tlačidlo (voliteľné)

 

 

 

Popis funkcií

Podpora DLMS/COSEM

 • Štandardný dátový model
 • Štandardné komunikačné protokoly
 • Interoperabilita

Testovacie výstupy

 • Výstupy: LED, optický port
 • Kontrolované parametre:
  činná energia, jalová energia

Prenos údajov

 • Prenos dát na vyžiadanie, alebo podľa plánu
 • Typy požiadaviek:
  • Požiadavky z koncentrátora
   (cez komunikačný kanál)
  • Požiadavky z ručnej jednotky HHU (cez optický port)

Zabudované hodiny reálneho času

 • Hodiny reálneho času (RTC)
 • Presnosť RTC 0,5 s. (IEC 62052-21)
 • Externá synchronizácia
 • Spiaci mód, batéria
 • Automatické prepínanie letného a zimného času

Riadenie spotreby

 • Zabudované základné relé (80 A)
 • Ovládanie relé:
  • diaľkovo (SW príkazom)
  • elektromerom (v závislosti na stave)
  • ručné (stlačení tlačidla)
 • Zobrazenie stavu relé na displeji

PLC komunikácia (PLC)*

 • Zabudovaný S-FSK/OFDM a FSK PLC modem
 • PLC modulácia smerom hore:
  • S-FSK, IEC 61334-5-1 podľa IEC 61334-5-1, CENELEC A Band
  • OFDM, podľa PRIME, CENELEC A Band
 • PLC modulácia smerom dole:
  • FSK-132, podľa KNX noriem,
   Frekvenčný rozsah - 132 kHz
 • Vlastnosti PLC:
  • Spĺňanie noriem EMC
  • Automatická detekcia zariadenia v sieti
  • Funkcia opakovača (až 7 úrovní)

Meranie veličín

 • Činná energia, trieda presnosti B (1.0),
  odber a dodávka
 • Jalová energia, trieda presnosti 2.0, 4 kvadranty
 • Zdanlivá energia*
 • Výkon, meranie maximálneho výkonu
  ( intervaly: 15’, 30’, 60’, deň, mesiac)
 • Napätie, okamžitá hodnota, RMS
 • Prúd vo fáze, nulovom vodiči, rozdielový prúd
  medzi fázou a nulovým vodičom

Riadenie výkonového zaťaženia*

 • Možnosť zabudovať až 2 prídavné relé (2 a 5 A)
  na riadenie externých silových stýkačov.
 • Ovládanie prídavných relé:
  • diaľkovo (SW príkazom)
  • elektromerom (pomocou spínacej tabuľky)

Rozhrania na prídavnú komunikáciu*

 • Zabudované rozranie na komunikáciu s inými zariadeniami (HAN)
  • FSK-132 PLC
  • USB
  • Drôtový/bezdrôtový M-Bus
 • Komunikačný modul pod krytom svorkovnice
  pripojený cez CM-Bus výstup.
  Napr.: 2G/3G modul pre komunikáciu s dátovou
  centrálou

Spôsob odpočtu

 • Aktuálne odpočty
 • Periodické odpočty (denné, mesačné)
 • Odpočty v intervaloch (5’, 10’, 15’, 30’, 60')
 • Časová pečiatka

Predplatný mód

 • Token input cez PL alebo cez jednotku
  zákazníckeho rozhrania (CIU)

Riadenie kvality energie

 • Indexy kvality:
  • priemerné napätie
  • poklesy a prekmity napätia
  • výpadky
  • frekvencia siete
  • uhly medzi fázami
 • Archivácia a správy a počtu udalostí o prekročení
  limitov indexov kvality
 • Diaľkové a lokálne nastavenie limitných hodnôt
  meraných veličín

Ochrana pred nedovolenými zásahmi

 • Nepretržitý monitoring, včítane režimu spánku
 • Kontrola neoprávnených zásahov:
  • otvorenie veka a krytu svorkovnice
  • neprípustný rozdielový prúd
  • reverzné zapojenie elektromery
  • silné vonkajšie magnetické polia (nad 200T)
 • Ochranné plomby

Ukladanie dát

 • Energeticky nezávislá pamäť
 • Kapacita závisí od počtu a typu odpočítavaných
  údajov
 • Príklad:
  • 15 minútové dáta: 1 parameter, 12.920 záznamov,približne 134 dní8 parametrov, každý 3.268 záznamov, približne 34 dní
  • Hodinové dáta: 1 parameter, 1.020 záznamov,približne 42 dní8 parametrov, každý 258 záznamov, približne 10 dní

Montáž

 • Uchytenie v 3 bodoch alebo na DIN lište (35 mm)

Monitoring

 • Možnosť nastavenia limitných hodnôt:
  • činný/jalový výkon
  • prúd/napätie (po fázach)
  • napätie batérie
  • teplota
  • rozdielový prúd
  • nesymetria záťaže/napätia
  • frekvencia
  • cos φ, atď.
 • Nastaviteľné možnosti reakcií po prekročení
  limitných hodnôt
 • Možnosť odpojenia spotrebiteľa pri prekročení
  limitných hodnôt
 • Registrácia a archivácia udalostí

Optický port

 • IEC 62056-21
 • Rýchlosť prenosu dát 9600 bps
 • Možnosť lokálnej výmeny dát a parametrizácie

Viactarifné meranie

 • Až 6 tarifných registrov
 • Až 24 prepnutí denne
 • Ukazovateľ tarifu je zobrazený na displeji a je
  indikovaný aj v externom systéme
 • Lokálna aj diaľková zmena tarifných plánov

Prúdové svorky

 • Univerzálne upínanie: D = 8.5 mm

Parametrizácia elektromera

 • Diaľková (cez komunikačný kanál) alebo lokálna
  (cez optický port)
 • Priradenie prístupových práv z dátovej centrály
 • Registrácia udalostí

Kalendár

 • Až 12 období za rok*
 • Až 7 denných profilov týždenne
 • Až 30 špeciálnych dní v roku

Autokontrola

 • Vstavaný test na samokontrolu
 • Archivácia výsledkov autokontroly
 • Rýchla reakcia pri závažných poruchách

Displej

 • LCD, 8 číslic, nastaviteľné desatinné miesto
 • Špeciálne symboly, identifikačné údaje podľa
  IEC 62056-61 (OBIS)
 • Zobrazenie meraných údajov a špecifických správ
 • Dynamická zmena zobrazenia (rolovanie)
 • Autotestovanie displeja
 • Podsvietenie
 • Režim spánku

Bezpečnosť údajov

 • Šifrované komunikácia*
 • Prístupy k dátam podľa prístupových práv
 • Registrácia udalostí
 • Ochrana firmvéru

Upgrade softvéru

 • Diaľkový a lokálny uprgade softvéru

Rezervný zdroj napájania

 • Záložná batéria pre napájanie v režime spánku
  (životnosť až 20 rokov)

Kontštrukcia puzdra

 • Nehorľavý polykarbonát
 • Stupeň krytia IP 54

Udalosti a alarmové hlásenia

 • Aktuálny stav meracích bodov, parametrov
  a alarmových udalostí. Časové pečiatky.
 • Spracovanie udalostí zahŕňa: registráciu
  v špeciálnom registri, zaslanie správy a
  zobrazenie udalosti na displeji, v zvláštnych
  prípadoch vypnutie napájania.
 • Až 8 typov správ o udalostiach

Podpora meradiel iných výrobcov

 • Získavanie dát (1 hodina/24 hodín)
 • Kontrola stavu (jedenkrát za hodinu)
 • Riadenie udalostí
 • Ovládanie zariadení

Ostatné možnosti

 • Detekcia magnetických polí: reed kontakt alebo
  Hallová sonda
 • Detekcia neoprávnených odberov:
  • dva meracie kanály – shunt vo fázovom a prúdový transformátor (CT) v nulovom vodiči
  • shunt vo fázovom a rozdielový senzor (cievka) v nulovom vodiči
  • shunt vo fázovom a základné relé v nulovom vodiči

* voliteľné, v závislosti od modelu

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Späť