Zber dát a prenos do OKTE


Možnosti zberu a správy dát z elektromerov ADDAX:

Služba:

1. SIMS-Export (WEB) Webová služba Denný export dát na e-mail a OneDrive Denný export dát z elektromerov na E-mail a OneDrive. Vhodné pre tých, ktorí nepotrebujú automatizované odosielanie dát do OKTE a ani nechcú využívať funkcie webového rozhrania. Umožňuje spracovanie dát vlastnými prostriedkami napr. Excel a archiváciu dát. Viď súbor „ Export dát zo systému SIMS zákazníkovi v01.pdf“
2. SIMS-MDS (WEB) Webová služba pre správu MDS Webová služba určená správcom MDS (Malá Distribučná Sieť). Zabezpečuje zber dát z elektromerov MDS. Správcovi MDS umožňuje prezeranie dát v tabuľkovej a grafickej podobe a export vo formáte CSV pre ďalšie spracovanie. Ďalej umožňuje správu koncových odberateľov a koncovým odberateľom umožňuje prístup k dátam z ich elektromerov.
3. SIMS-MDS-OKTE (WEB) Webová služba pre správu MDS s automatizovaným exportom dát do OKTE Webová služba určená správcom MDS (Malá Distribučná Sieť). Okrem funkcie správy MDS (viď popis v bode 2) zabezpečuje plne automatizovaný denný export dát do OKTE s notifikáciou o úspešnosti prenosov.


Inštalácie SW na PC zákazníka:

4. SIMS-Server-Client Zber dát z elektromerov. SIMS server + klient je systém určený pre zákazníka, ktorý nechce využívať služby servera firmy Transtech a chce mať všetko inštalované na vlastných počítačoch. Je vhodný pre zákazníka s viac ako 200 elektromermi. Pre inštaláciu systému je potrebný samostatný server Windows Server 2012 + MS SQL Server + My SQL Server
5. SIMS-Server-Client
+ SIMS-MDS (WEB)
Predstavuje inštaláciu systému SIMS-Server-Client a webovej služby SIMS-MDS (WEB) na vlastných počítačoch klienta. Viď aj bod 4 a 2.
6. SIMS-Server-Client
+ SIMS-MDS-OKTE (WEB)
Predstavuje inštaláciu systému SIMS-Server-Client a webovej služby SIMS-MDS-OKTE (WEB) na vlastných počítačoch klienta. Viď aj bod 4 a 3.

Máte záujem, alebo chcete zistiť viac?

Neváhajte a kontaktujte TRANSTECH