Manažment odpadov - SENSONEO


Inteligentné a komplexné riešenie určené na manažment odpadového hospodárstva, ktoré umožňuje efektívne riadiť životný cyklus odpadu, zlepšiť životné prostredie a kvalitu života občanov.

KOMU JE SYSTÉM URČENÝ?

  • Mestám a samosprávam
  • Zvozovým spoločnostiam a spoločnostiam zabezpečujúcim riadenie odpadových služieb
  • Výrobcom a predajcom kontajnerov
  • Nemocniciam a laboratóriám
  • Firmám (priemyselným, maloobchodným)

ČO JE NAŠIM CIEĽOM?

  • Šetriť životné prostredie
  • Optimalizovať logistiku a zefektívniť  pracovné postupy
  • Výrazne znížiť náklady na pohonné hmoty, opotrebovanie vozidiel a pracovnú silu
  • Prinášať zvýšenie kvality života v mestách

 

Máte záujem, alebo chcete zistiť viac?

Neváhajte a kontaktujte TRANSTECH