O násTRANSTECH, a.s., je spoločnosťou zameranou na energetiku a telematiku a jej nosným produktom sú SMART zariadenia zamerané na meranie a manažment elektrickej energie. Okrem toho vykonáva aj ďalšie činnosti, ktoré sa rozvinuli postupom času na základe potrieb trhu.

SMART METERING A ELEKTROMONTÁŽE

Od roku 2006 poskytuje energetickým spoločnostiam a miestnym distribučným podnikom spoluprácu pri zavádzaní, riadení a koordinácií činností v oblasti SMART IMS. Je dodávateľom SMART elektromerov a SMART systémových riešení určených pre diaľkovú správu energií prostredníctvom GPRS, alebo PLC (po existujúcom vedení 230/400V) prenosov.
Zároveň ponúka montáže, opravy, údržby, rekonštrukcie NN a VN rozvádzačov, ako aj odborné prehliadky inštalácií elektrických zariadení priamo u zákazníka.

ČINNOSTI AUTOSERVISU A PNEUSERVISU

TRANSTECH, a.s. má samostatnú prevádzku, ktorá sa pôvodne venovala montáži informačno-komunikačných technológií, GPS monitorovacích zariadení a špeciálnej audio a video techniky do osobných a nákladných motorových vozidiel. Neskôr rozšírila svoje aktivity aj na činnosti autoservisu a pneuservisu.

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

V snahe využiť skúsenosti a znalosti svojich vysokokvalifikovaných pracovníkov, spoločnosť TRANSTECH,a.s. rozšírila svoje portfólium a začala vykonávať činnosti súvisiace s projektovým riadením, dodávkou rôznych druhov technológií a koordináciou stavebnýchprác.
Spoločnosť pracuje s najmodernejšou technikou, má k dispozícii kvalifikovaných odborníkov a svoje postavenie na trhu upevňuje dôkladným a dômyselným nasadzovaním ponúkaných technológií s ohľadom na existujúce skutkové stavy, ktoré sú zaužívané u zákazníka.Projektoví manažéri spoločnosti TRANSTECH, a.s. pri implementácii projektov stále hľadajú optimálne riešenia nielen s ohľadom na požiadavky zákazníka, ale zároveň zohľadňujú aj praktické zručnosti, skúsenosti a odbornú spôsobilosť užívateľského personálu.

 

Máte záujem, alebo chcete zistiť viac?

Neváhajte a kontaktujte TRANSTECH