Ministerstvo vnútra SR


Vybavenie pre mobilné jednotky Policajného zboru v teréne, čím sa podporuje samotná agenda evidenčných služieb.

  • Realizácia v rokoch 2014 - 2015

Súčasťou bola:

  • Montáž PC so záložnou batériou v klietke, konzoly operátora na báze dotykovej zobrazovacej jednotky so zabudovanými čítačkami, vnútornej AXIS kamery s prislúchajúcim káblovým zväzkom do vozidiel PZ, vytvorenie plnohodnotného mobilného pracoviska
  • Montáž monitorovacieho a navigačného systému do vozidiel PZ

Späť