Pilotný projekt VSD a.s.


Dodávka systému ako pilotného projektu na preverenie – PLC PRIME komunikácie

  • Realizácia v roku 2017
  • 3F elektromer NP 73E.: 5-100A, 3x 230/400V, 50 Hz PLC komunikácia s routrom, priame zapojenie, modulácia OFDM, PRIME, LLS, RS485 –mode D, prídavné relé
  • Router/dátový koncentrátor RTR, komunikácia s riadiacim centrom cez ethernet
  • Softvér: ovládací a parametrizačný SW Cosem Client , dátová centrála SIMS pre elektromery ADDAX

Späť