VSD a.s.


Dodávka inteligentných elektromerov s GSM 2G/3G modemom

  • Realizácia v rokoch 2015- 2017
  • 3fázový priamy elektromer - Statický trojfázový striedavý priamy elektromer na priame meranie činnej a jalovej energie a výkonu, viactarifný so záznamom záťažových profilov – +P, -P, Q1, Q2, Q3, Q4 s modemom GSM 2G/3G ; 3 x 230/400 V; 50Hz; 5(100)A
  • 3fázový prevodový elektromer - Statický trojfázový striedavý prevodový elektromer na polopriame meranie činnej a jalovej energie a výkonu, viactarifný so záznamom záťažových profilov – +P, -P, Q1, Q2, Q3, Q4 s modemom GSM 2G/3G; 3 x 230/400 V; 50Hz; 5A – transformačný pomer prúdového transformátora 100/5A (elektromer prepočítava hodnotu odoberanej energie na primárnej strane)

Späť