VSS a.s. Košice


Dodávka inteligentného meracieho systému pre miestnu distribučnú sústavu spoločnosti VSS, a.s. v Košiciach.

  • Realizácia v roku 2017
  • Dátová centrála SIMS server + klient - SIMS server + klient - inštalácia na vlastných počítačoch odberateľa.
  • Elektromer trojfázový: NP73E.3,X/0,5-5(10)A, 3x 230/400V, 50 Hz. GPRS modem pod krytom svorkovnice, zapojenie polopriame, elektromer overený podľa noriem MID
  • Elektromer trojfázový: NP73E.2, 5-100A, 3x 230/400V, 50 Hz. GPRS modem pod krytom svorkovnice, zapojenie priame, elektromer overený podľa noriem MID
  • Inštalácia softvéru, nastavenie a oživenie systému, školenie s licenciou pre 1.000 meracích miest
  • Nadstavbový SW na automatický export údajov do OKTE

Späť