ZSD a.s.


Dodávka 6 700 kusov inteligentných elektromerov s GPRS komunikáciou v rámci inovácie sieti.

Späť